Perun

Perun kao da stoluje u obližnjem prašumskom hrastiku Prašnik gdje hrašće vjekovima odoljeva vjetrinama i munjama. Stabilnost hrasta umjetnik je pretočio u ovaj stol sa puno više nogu i jamči neuobičajenu stabilnost. Godovi pričaju stoljetne priče, a položaj i splet nogu kao da nekud juri noseći Peruna u nove ratničke pobjede.

Dimenzije                                          

Š 63cm   V 99cm  D 63cm                 

Weight 28kg

ITEM ID: 979409

   

hrHrvatski